اموزش تجارت بین الملل

در این دوره به شما مباحث زیر ارائه می گردد

  • مکاتبات و مذاکرات تجاری و منبع یابی
  • اسناد بازرگانی بین الملل
  • روش های پرداخت بین الملل و تامین ارز
  • اینکوترمز و اصول قراردادهای بین المللی
  • ثبت سفارش در وزارت بازرگانی و مجوز های مربوطه
  • صادرات و بازاریابی بین الملل
  • ترخیص کالا و امور گمرکی
  • تجارت در دوران تحریم